2.ผลิตภัณฑ์สำหรับรังสีร่วมรักษา [ตรวจชิ้นเนื้อ・ฉีดสารทึบรังสี]

HEARTFUL MEDICAL